banerpopr

6 lutego 2017 r. w Dębówku Nowym odbyło się spotkanie w sprawie wylewania rzeki Noteć. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Anita Hermit, Zastępca Kierownika Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.

więcej...

 

Informujemy, iż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

więcej...

 

więcej...

 

29 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

więcej...

 

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupił sprzęt do Nadzorów Wodnych, który usprawni ich codzienną pracę.

więcej...

 

23 listopada odbyło się zarybianie Warty dziewięcioma gatunkami ryb karpiowatych, reofilnych i drapieżnych. Jest to pierwszy krok w odbudowie wodnego ekosystemu, naruszonego podczas zatrucia, które miało miejsce ponad rok temu.

więcej...

 

Uprzejmie informujemy, że zakończył się czteroletni okres realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w granicach województwa wielkopolskiego.

więcej...

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

więcej...

 

Redakcja czasopisma Gospodarka Wodna przy współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizowała konferencję z okazji 25-lecia zlewniowego zarządzania gospodarką wodną w Polsce.

więcej...

 

W dniach od 12 do 14 października 2016 r. w Uniejowie odbyła się IV konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych", połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia eksploatacji zbiornika Jeziorsko.

więcej...