banerpopr

W dniu 9 lipca 2018 r. przed Urzędem Miasta w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dotycząca zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łódź na okres 3 lat. 

 

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów, które otrzymały podmioty korzystające z usług wodnych wraz z zawiadomieniem o kontroli gospodarowania wodami.

Informujemy iż opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej należy przekazywać na konto bankowe PGW Wody Polskie Nr 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako współorganizator wydarzenia wystawiło stoisko edukacyjne podczas X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach w dniu 19 maja br. zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska.

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest współorganizatorem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2018, który odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r.   Jest to otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz innymi współorganizatorami.

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Magdalena Żmuda Dyrektor RZGW w Poznaniu wręczyła powołania dla 34 Kierowników Nadzorów Wodnych z terenu działania RZGW w Poznaniu.

 

Dnia 26 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo z inicjatywy Burmistrza Tadeusza Szymanka zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Magdaleną Żmudą celem omówienia problemu podtapianych łąk w dolinie rzeki Wrześnicy.

 

W Starostwie Powiatowym w Kościanie 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie którego tematem były działania w zakresie regulacji Kanału Mosińskiego.

Dnia 28 marca 2018 r, o godz. 18.00 w sali lustrzanej HWS w Kiszkowie odbyło się spotkanie dotyczące "Negatywnego oddziaływania Rzeki Mała Wełna i Hodowlanych Stawów Rybackich na gruntach przyległych w miejscowościach Łagiewniki Kościelne, Myszki, Rybno Wielkie, Kiszkowo, Turostowo, Łubowiczki. Zalewanie i podtopienia gruntów łąk wzdłuż Doliny Rzeki Mała Wełna."